007 – Mørgonga Porter

Porter er en sort, kraftig ale. Et øl med smak av kaffe og tørket frukt. 10-13°
Et par rød chili er tilsatt. Brygget 23.03.18 – Flasket 01.04.18

Mørkgonga naturreservat er et naturreservat i bratthenget langs Krokskogsplatået ned mot Steinsfjorden i Buskerud. Litt nord i reservatet, rett vest for Gyrihaugen, ligger selve Mørkgonga, et gjel, altså en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen. Reservatet på 1 564 dekar ble opprettet 7. desember 2001, og utgjøres av løvskog og barskog i kløfter og skrenter. Kartverket benytter skrivemåten Mørkganga.

 

«not hot»

Updated: 26. februar 2020 — 12:51
royse.no / røyse.no © 2000 - 2018 Sersjantløkka - Skarpsno 161 - skarpsno161@gmail.com Frontier Theme