Sersjantløkka med historie fra rundt 1830 ligger helt nede ved Tyrifjorden nordvest for Tyrifjord videregående skole i Hole kommune, og er en tidligere husmannsplass.

Da folketellinga ble registrert 31. desember 1865, satt Søren (33) og Marte Pauline (34) på bruket med to barn: Johan (2) og Ole (1), og husbondens mor, Ragnhild Syversdatter (66, enke). De hadde 1 ku, og sådde 1 t. bygg, 1 ⁄2 t. blandkorn, 1 ⁄4 t. erter og 5 t. poteter. I 1900 satt Maren Pauline og Søren Jensen alene i Sersjantløkka. Ved skjøte av 19. august 1918 solgte Søren Jensens arvinger (ved svigersønnen Ole Johannessen Hundstad) eiendommen til en annen av svigersønnene, Olaf Olsen Hafnor, for 3.000 kroner

Tekst og foto fra Hole bygdebok bind IV
Bøkene kan kjøpes i Hole bibliotek og i Herredshuset.