Ringerikes og Hadelands Bryggeri


I 1854 startet bryggeriet opp, og der ble det brygget øl helt frem til 1963. I en av kjellergangene ser du en bryggerihest malt på veggen. Ut av øynene på bryggerihesten renner det tårer. De som gjør rent må stadig tørke stedet tørt. Ingen skjønner hva fenomenet skyldes, og det finnes ingen fornuftig forklaring på mysteriet. Sagnet forteller at det var tungt å arbeide som bryggerihest, og at denne ene hesten gråter for alle de hestene som måtte slite et langt liv med å trekke tunge ølvogner ut fra bryggeriet.

Selv om selskapet som skulle drive bryggeriet ble etablert allerede i 1854, ble det ikke satt i drift før på slutten av 1856. Det første navnet på bryggeriet var «Ringerikes og Hadelands Bryggeri». Lensmann Anders Ohlsen og doktor Schjong hadde til sammen 3/4 av aksjene. Ohlsens sønn, Conrad Ohlsen, var den første bryggerimesteren. I tillegg var det fire fast ansatte og en ekstrahjelp. Det var en liten, men solid bedrift. Først den 30. januar 1875 ble bryggeriets navn endret til «Hønefoss Bryggeri».

Opprinnelig var det fire kjellere, men allerede i 1868 ble det bygd en ny, og i 1874 en til. Fram til anskaffelsen av en dampmaskin i 1893 ble ølet håndbrygget. I gamle prislister fra bryggeriet finner vi prisen på en liter Pott øl til 17 øre, og en halvflaske Bayerøl til 10 øre. Salgs distriktet var fra Røyken i sør til Geilo i nord.

Rommene på bryggeriet:
Iskjelleren – hvor det tidligere ble oppbevart store isblokker for å avkjøle produksjonslokalene
Kornbingen – som tidligere var lager for korn som skulle brukes i ølproduksjonen
Filterrommet – der gjæret ble filtrert vekk fra ølet
Malthuset – der kornet lå til malting

Siden 1895 var også mineralvann en stor del av produksjonen hos Hønefoss Bryggeri. Med egen utvikling av kullsyre og tappe- og korkmaskiner.

I 1933 ble det bygget en ny forretningsgård ved torvet (Søndre torv 2b), like i front av de gamle lokalene. Selve produksjonslokalene lå imidlertid under bakkenivået. I 1963 ble imidlertid produksjonen oppkjøpt av Nora Industrier og nedlagt, mens selskapet fortsatte som et rent eiendomsselskap. De eldste lokalene ble fra 1975 omgjort til et lite butikksenter kalt City (Søndre torv 2a), og bryggerikjelleren ble omgjort til bryggerimuseum og selskapslokaler fra 1986.

royse.no / røyse.no © 2000 - 2018 Sersjantløkka - Skarpsno 161 - skarpsno161@gmail.com Frontier Theme